Archívumok a 'Pszichológiai Koncepciók' kategóriához

érzékenység

érzékenység

A reakcióképesség az egyén erkölcsi és szellemi minősége, amely segít megérteni az emberekben valódi tulajdonságaikat, hozzájárul a nagylelkűség, a tolerancia, a nagylelkűség megnyilvánulásához ezen egyénekkel szemben. Egy érzékeny ember mindig tudja, hogyan kell közös nyelvet találni másokkal. Magatartása az empátia, az érzékenység és az érzelmi képesség fejlett fejlettségén alapul. Az ilyen tulajdonságokkal rendelkező emberek számára az altruizmus kiemelkedő jelentőségű. Olyan személy, aki könnyen reagál a kérésekre [...]

erkölcs

erkölcs

Az erkölcs a szabályok, alapelvek, kiértékelések, normák feltételes fogalma, amely a gonosz és a jó megbecsülésének paradigmáján alapul, amelyet egy bizonyos időszakban alakítottak ki. Ez a társadalmi tudat modellje, az alany viselkedésének szabályozására szolgáló módszer a társadalomban. A szubjektív kapcsolatok egyéni és társadalmi formáiban fejlődik. Az erkölcs fogalma a pszichológusok szempontjából az emberi psziché töredéke, [...]

fiaskó

fiaskó

A fiaskó olyan állapot, amelyben az alany teljes kudarcot, vállalkozásának összeomlását, vállalkozásának kudarcát éri el. Ezzel a kifejezéssel számos fiaskó szinonimát használnak, mint például elzáródás, halál, kudarc, kudarc, összeomlás. Az egész emberi élet sikerekből és kudarcokból áll, amelyeket az emberi pszichére különféle következmények kísérnek. A fiaskó egy összetörő katasztrófa az ember életútján. [...]

Pszichológiai érettség

Pszichológiai érettség

A pszichológiai érettség egy többdimenziós fogalom, amelynek nincs egységes, jól megalapozott meghatározása a napra. Az ember pszichológiai érettsége a mentális folyamatok és a világkép különleges állapota, amely lehetővé teszi az ember számára, hogy önmegvalósító egyén legyen. Ez magában foglalja azt a képességet, hogy produktív társadalmi kapcsolatokat létesítsenek, megfelelően érzékeljék a valóságot és a körülöttük lévőket. Ezen túlmenően a személy pszichológiai érettsége az alapvető szükségletek kielégítésében a függetlenségen alapul, [...]

pacifista

pacifista

A pacifista olyan személy, aki követi az erőszak elleni küzdelem, a háború megakadályozásának, a béketeremtésnek, a vérontás elleni küzdelemnek az ideológiáját, hogy ezeket teljes mértékben felszámolhassa. A pacifisták egyesülnek olyan békefenntartó mozgalmakban, amelyek antimilitarista nézeteinek célja a politikai konfliktusok háború útján történő megoldásának megszüntetése. Az ilyen világkép követői erkölcstelen módon ellenzik az egyén elleni bármilyen erőszakot. A pacifisták ideológiája a humanista és [...]

mentalitás

mentalitás

A mentalitás egy stabil módszer arra, hogy a világot sajátos módon érzékeljék, különleges képességgel reagálnak a környező valóságra, képesek újraegyesíteni az embereket a történelmi és társadalmi közösségekben (nemzetek, etnikai csoportok, társadalmi rétegek). A mentalitás a pszichológiában a személyiség és a csoport legmélyebb szintje, tudatos és tudattalan. Ez elsősorban bizonyos stabil viselkedési formákban és érzelmi érzelmekben valósul meg, amelyek a tárgyat (társadalmi csoportokat) egy bizonyos [...]

tisztaság

tisztaság

A szüzesség erkölcsi erény, az egyén szellemi és testállapota, amelyben a testét és a szellemi tisztaságot választja. Jelenleg a tisztaság jelentését részben elfelejtik, és sok számára még nevetséges és felesleges. A helyzet olyan, hogy a társadalom fejlődésének technológiai fejlődése minden évben egyre több lehetőséget kínál a fiatalabb generációk számára a cenzúra elkerülésére [...]

Társadalmi státus

Társadalmi státus

A társadalmi státusz egy olyan helyzet, amelyet az egyén elfoglal egy hierarchikus társadalmi rendszerben, amelybe beletartozik (csoport, elismert vagy alternatív társadalmi alrendszer). Ez egy személy nyilvános pozíciója, amely másokkal összeköttetésbe hozza az interakció törvényeit (jogok és kötelezettségek, az interakció jellemzői és a beadási hierarchia). Az ember státusát a társadalmi csoportra jellemző és fontos jelek határozzák meg: nemzetiség, kor, gazdasági mutatók. [...]